Welkom op basisschool stelaertshoeve!


Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Op een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. 
In principe is dat op onze school acht jaar! Een belangrijke plek dus!

Ons team is zich daarvan terdege bewust. Immers, ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Download onze nieuwe schoolapp in de appstore van Apple of de Playstore van Google. U vindt de app met de zoekterm basisschool Stelaertshoeve.
Met deze appa beschikt u over de belangrijkste schooldocumenten (schoolgids, schoolkalender, gymrooster, overzicht van vakenties & vrije dagen).
Ook de ziekmeldingen en het aanvragen van verlof is via de app gemakkelijk.


Kalender

25 september -  KENNISMAKINGSGESPREKKEN
27 september -  START KINDERPOSTZEGELS
29 september -  GROEPEN 1 T/M 4 ZIJN VRIJ
01 oktober -  KINDERBOEKENWEEK
02 oktober -  MR

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

IMG_9629 IMG_9605
IMG_9620 IMG_9603