Welkom op basisschool stelaertshoeve!


Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Op een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. 
In principe is dat op onze school acht jaar! Een belangrijke plek dus! Ons team is zich daarvan terdege bewust. Immers, ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van een kind. Juist daarom is het zo belangrijk dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past. Want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Kalender

28 augustus -  EERSTE SCHOOLDAG
01 september -  VRIJ
11 september -  KOM-KIJKEN-MIDDAG 3 en 4

Nieuwsbrief

Uit het fotoboek

IMG_9629 IMG_9605
IMG_9620 IMG_9603